Program wyborczy

PROGRAM WYBORCZY TAK! DLA ŁODZI

MIASTO, KTÓRE DBA

Łódź od początku oparta była na aktywności i zaradności swoich mieszkańców. Powstała jako miasto otwarte na ludzi pomysłowych, którzy chcieli związać z nią swoją przyszłość. Którzy chcieli w niej zamieszkać, pracować, uczyć się i wychowywać swoje dzieci. Nawet w momentach kryzysu, tak jak po upadku przemysłu włókienniczego, zaradność łodzianek i łodzian pozwoliła miastu przetrwać i dalej się rozwijać.

Dzisiaj łodzianie pokazują, że nadal mają pomysły i chęć do tego, żeby Łódź zmieniać i ulepszać. My chcemy w tym pomóc i wykorzystać tę energię, potencjał, dzięki któremu nasze miasto ma szansę nadal być w awangardzie zmian. Dlatego oddajemy w Wasze ręce program, który wypracowaliśmy wspólnie przez ostatnie miesiące z setkami łodzianek i łodzian, wykorzystując ich pomysły i wiedzę, które łączył jeden wspólny cel – aby Łódź była miastem które nadal się rozwija, ale dba również o jakość życia ludzi ją zamieszkujących, w tym również tych najsłabszych. Miastem, które szanuje swoje dziedzictwo i swoją tożsamość, ale które jest też otwarte na nowości i na różnorodność. Miastem, w którym odbywa się żywa, twórcza dyskusja, a nie tylko partyjne kłótnie „na górze”. Miastem, które potrafi wykorzystać ogromny potencjał, wiedzę i aspiracje swoich mieszkańców i które nie utopi ich w biurokratycznych procedurach. Miastem, które stawia na swoich mieszkańców, a nie importuje wszystko z zewnątrz. Miastem, które jest autentyczne, a nie na pokaz, dla turystów i agencji PR-owych. Miastem, które rozwija się w zgodzie z mieszkańcami, a nie przeciwko nim. Miastem, które słucha i w którym mieszkańcy naprawdę mają głos.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wyborczym KWW Tak! do wyborów samorządowych 2018:

Pobierz PDF

Reklamy